FinancieelBeursNieuws.nl is de website waar u al het financiele nieuws en beursnieuws kunt vinden.

Naast AEX koersinformatie leest u hier het laatste financiele nieuws van beursgenoteerde ondernemingen in Nederland en daarbuiten. Verschillende beursanalisten en beleggingsadviseurs brengen u dagelijks hun opinie en geven de laatste beurstips.

Bekijk ook hier onze privacy voorwaarden.

ING

ING Groep NV is een van origine Nederlandse bank en verzekeraar die wereldwijd actief is in het bankwezen en activiteiten onderhoudt in de verzekeringsbranche.

Ontstaansgeschiedenis

De huidige bank ING, zoals die nu bekend is, heeft de wortels liggen in de 19e eeuw. Toentertijd bood de Nederlandse overheid haar inwoners verschillende verzekeringsmaatschappijen en betaaldiensten. In 1845 werd er de Assurantie-Maatschappij tegen Brandschade opgericht. Deze verzekeringsmaatschappij groeide erg snel en werd ook niet lang daarna actief in het buitenland. 55 jaar later, in het jaar 1900, had de verzekeraar al ruim 139 agentschappen wereldwijd. Dit zou een van de pijlers zijn van de later ING.

Nationale Nederlanden

In 1863 werd er de Nationale Levensverzekering Bank opgericht in Rotterdam. Precies 100 jaar na de oprichting fuseerde deze bank zich met de Nederlanden van 1845. Zodoende ontstond er de Nationale Nederlanden. NN breidde haar activiteiten in de jaren zeventig en tachtig van de 20ste eeuw uit op wereldwijd niveau.

Rijkpostspaarbank

De Nederlandse overheid richtte in 1881 de Rijkpostspaarbank op. De reden hiervan was om het arbeidersvolk er van te overtuigen om te gaan sparen. Girale betaaldiensten via postkantoren werd ruim 40 jaar later ingevoerd. Deze dienst was met name gericht op families en kleine- en middelgrote ondernemers in Nederland. Er kon op een veilige manier geld gestort, verzonden en opgenomen worden bij de postkantoren.

Postbank

De Rijkpostspaarbank, postcheque en girodienst werd in 1986 volledig geprivatiseerd en kreeg de naam Postbank mee. Deze nieuwe bank had ruim 7,5 miljoen klanten.

Nederlandsche Middenstands Bank

In het jaar 1927 ontstond er de NMB bank na verschillende reorganisatie van Nederlandse banken. De afkorting NMB Bank staat voor Nederlandsche Middenstands Bank. In de jaren zestig van de vorige eeuw ging de NMB Bank zich meer focussen op de particuliere markt. Dit kwam mede doordat Nederland voor het eerst sinds de 2e wereldoorlog een grote economische groei meemaakte en mensen meer geld te besteden hadden. Evenzo bracht het zuinige karakter van de Nederlander de bank veel voordeel op. Internationale ambitie had de bank ook. De organisatie ondernam werkzaamheden in het buitenland. Ook hier zou een fusie niet uitblijven. De Postbank en de NMB Bank zouden in 1989 fuseren en nam de naam NMB-Postbank Groep aan. Op die manier ontstond er de vijfde grootste bank in Nederland van die periode.

Recente geschiedenis

De negentiger jaren van de vorige eeuw was nog maar pas begonnen of opnieuw was er een fusie te melden. Deze keer ging het in het voorjaar van 1991 tussen de NMB Postbank Groep NV en Nationale Nederlanden NV. Hier is de ING uit ontstaan en heeft praktisch gezien twee divisies. De verzekeringstak genaamd ING Verzekeringen en de bank zelf met ING Bank.

ING Groep

De ING Groep is genoteerd aan de Nederlandse beurs AEX en is wereldwijd actief met het bankieren in ruim 50 landen. Daarnaast is het in dezelfde landen actief met de verkoop van verzekeringen en doet het aan vermogensbeheer. Al deze diensten worden aangeboden aan particulieren, bedrijven, instellingen en nationale en lokale overheden.

Kredietcrisis

Dacht de van origine Nederlandse bank in 2007 de kredietcrisis te ontlopen vanwege positieve resultaten van het 3e en 4de kwartaal van 2007, zo stond de bank haast op omvallen in oktober 2008 nadat vlak daarvoor de concurrent Fortis in grote financiele moeilijkheden was gekomen. Het 3e kwartaal van 2008 was rampzalig voor de ING en zag het een nettoverlies lijden van ruim 500 miljoen euro. Dit was te wijten aan afboekingen vanwege de kredietcrisis. Het aandeel ING op de AEX nam een duikvlucht en het gonste van de geruchten over een mogelijke overname. In die periode klopte de bank bij de Nederlandse overheid aan voor noodhulp om de bank overeind te houden. Toenmalig minister van Financien Wouter Bos besloot in allerijl om ruim 10 miljard euro uit te lenen aan de ING om zodoende -onder toezicht van de overheid- door te kunnen gaan gedurende de economische moeilijke periode.

Afbouw staatsschuld

In juni 2012 maakte topman Hommen bekend dat het op z’n minst 3 miljard euro staatssteun zegt te willen aflossen. Mede vanwege een goede verkoop van ING Direct kan het de opbrengsten hiervan aanwenden voor de aflossing van in totaal 10 miljard euro.

Parlementaire enquete

In april 2012 publiceerde een commissie van de Tweede Kamer het rapport ”Verloren krediet II – De balans opgemaakt”. In de maanden daarvoor werden zowel voormalig minister van Financien Wouter Bos als oud voorzitter van de Nederlandsche Bank Nout Wellink stevig aan de tand gevoeld over hoe er gehandeld werd gedurende de kredietcrisis in 2008 en 2009. De reden hiervan was dat de overheid van mening was dat er niet zomaar publieke middelen ingezet konden worden om grote commerciele instellingen overeind te houden. Tevens werd er in dit onderzoek gericht gezocht naar mogelijkheden om deze gebeurtenissen voor de toekomst te verhinderen en beter te kunnen anticiperen op grillige economische situaties.

ING bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam: ING Groep N.V.
Sector: BANK
Adres: ING House
Postcode: 1081 KL
Stad: Amsterdam

Telefoon: 020-541 5411
Website: www.ing.com
E-mail adres: investor.relations@ing.com

Raad van Bestuur

 • J.H.M. Hommen – Functie: CEO
 • P.G.F. G. Flynn – Functie : CFO

Management

 • P.G.F. G. Flynn
 • W.N. Nagel

Raad van Commissarissen

 • H.B.W. B. Breukink – Functie: Lid
 • J.H. Holsboer – Functie: Lid
 • J.C. L. Kuiper – Functie: Lid
 • L.J. W. De Waal – Functie: Lid
 • L. Vandewalle – Functie: Lid
 • P.C.K. C. Klaver – Functie: Lid
 • T.B. Kahlmann – Functie: Lid
 • S. van Keulen – Functie: Lid
 • Y. van Rooy – Functie: Lid
 • R. Reibestein – Functie: Lid

Zoeken

AEXgraadmeter Tweets

FBN Poll - uw opinie

Oud minister van Financiën en huidig ABN Amro voorzitter Gerrit Zalm pleit voor het direct aflossen van de hypotheek door alle huizenbezitters, niet alleen starters. Wat vindt u?

Bekijk de resultaten

Loading ... Loading ...