Menu

Een B.V. oprichten, hoe doe je dat?

In Nederland heb je keuze uit verschillende rechtsvormen om een bedrijf op te richten. Naast onder andere een eenmanszaak en een VOF is er ook een besloten vennootschap. Dit is in tegenstelling tot de andere twee vormen een rechtsvorm met een rechtspersoonlijkheid. Dat betekent dat je als ondernemer niet met privévermogen aansprakelijk bent voor schulden van de B.V, iets wat bij een VOF of eenmanszaak wel het geval is. Als je besluit een B.V. op te richten, zal je hiervoor de gang naar de notaris moeten maken om een notariële akte op te stellen. Vervolgens zal de besloten vennootschap worden ingeschreven bij de kamer van Koophandel. In dit artikel lees je hoe je een B.V. kunt oprichten.

Is het een goede keuze om een B.V. op te richten?

Voor bedrijven die structureel een wat hogeren omzet genereren, is het een interessante keuze om een B.V als rechtsvorm op te richten. De fiscale voordelen zijn bij een hogere omzet immers aantrekkelijker bij een B.V. dan bij een andere ondernemingsvorm. Daarnaast zijn bestuurders van een B.V. beter beschermd wat betreft de aansprakelijkheid met betrekking tot eventuele schulden. In tegenstelling tot een V.O.F of eenmanszaak wordt een B.V. gezien als rechtspersoon. Dit wil zeggen dat de bestuurders niet met hun privévermogen aansprakelijk zijn voor eventuele schulden. Dit is echter wel van toepassing als er sprake is van wanbeleid. 

Hoe richt je een B.V. op?

Een B.V. oprichten gaat net even anders dan het oprichten van een eenmanszaak of een V.O.F. Er moeten iets meer en iets andere stappen doorlopen worden voordat de oprichting van een B.V. een feit is. Dit traject loopt immers via de notaris. Deze persoon zal ervoor zorgen dat er een notariële akte opgesteld wordt en na ondertekening door de eigenaar en/of bestuurders zal ook de notaris degene zijn die de nieuwe B.V. inschrijft in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Zodra de B.V. ingeschreven is in de registers van de KvK, moet er een zakelijke rekening worden geopend. Hierop wordt een symbolisch bedrag van minimaal 1 eurocent gestort. Na deze handelingen is de oprichting van de B.V. een feit.

Maatwerk en advies als je een B.V. gaat oprichten

Natuurlijk is het mogelijk om bij de oprichting van een B.V. alle stappen zelf te doorlopen. Er kan echter ook gebruik worden gemaakt van maatwerk, advies en persoonlijke begeleiding in dit traject. Zo word je bij de oprichting van een B.V volledig ontzorgd en kan het oprichten van je B.V. op de meest soepele manier van start gaan.