Menu

Het samenspel tussen beleggen en pensioen opbouw

Pensioen opbouw in Nederland wordt op 3 verschillende manieren geregeld. Althans, je hebt één pensioen, maar dit bestaat uit 3 verschillende pijlers. Allereerst krijg je pensioen via de AOW (Algemene Ouderdomswet). In Nederland is dit het verplichte ouderdomspensioen dat via de Rijksoverheid geregeld wordt. Dit is de basis voor ouderdomspensioen. Pensioen opbouw vindt ook plaats via de werkgever, plus via de aanvullende pensioenverzekering.

Pensioen opbouw en AOW

AOW is een basisinkomen. Dit is bedoeld om op latere, pensioengerechtigde leeftijd, van rond te kunnen komen. Als je in Nederland woont of werkt, bouw je automatisch AOW op. Wat de hoogte van de AOW precies is, is afhankelijk van hoe het minimumloon zich jaarlijks ontwikkelt.

Pensioen opbouw en de werkgever

Pensioen opbouw via de werkgever verloopt via de 2e pijler. 90% van de werkgevers maakt gebruik van een aanvullende pensioenregeling, waarmee gepensioneerde werknemers een extra uitkering krijgen bovenop de AOW-uitkering uit de eerste pijler. Ongeveer 2/3 (66.7%) van alle pensioenpremies worden door de werkgever betaald, waarna er 1/3 overblijft voor de werknemer. Pensioen opbouw vindt plaats via de pensioenfondsen, die de premies beleggen om aanvullend pensioen uit te kunnen betalen: een belangrijke bron van extra inkomen.

Ook pensioenopbouw via individuele verzekeringen

Tot slot kun je ook een individuele verzekering afsluiten. Het gaat bijvoorbeeld om lijfrente en levensverzekeringen. Ben je op zoek naar een manier om lijfrente in te zetten, dan is Synvest zeker het overwegen waard. Met behulp van lijfrente kun je sparen voor extra pensioen. Een voordeel van investeren in je pensioen is dat je helpt eerder met pensioen te gaan.

ZZP’ers en pensioenvoorziening

Er zijn pensioenregelingen die speciaal voor zzp’ers zijn. Deze vrijwillige regelingen vallen in de derde pijler. Als zelfstandige heb je een eigen keuze om aan zo’n regeling deel te nemen en hoeveel je in wil zetten. Toezicht op de pensioenen vindt plaats door de AFM (Autoriteit Financiële Markten) en de Nederlandsche Bank (DNB). In de Pensioenwet staan de regels vastgelegd die voor werkgevers, werknemers en pensioenfondsen gelden. Maar wie is er verantwoordelijk voor het onderhouden van die wet? Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Pensioen opbouw en lijfrente

Met behulp van lijfrente kan pensioenopbouw plaatsvinden. Opgebouwde lijfrente kun je beleggen. In ruil krijg je een periodieke uitkering. Met het beleggen van lijfrentekapitaal combineer je de zekerheid die je hebt als je spaart, met de mogelijkheden die beleggen biedt. De geïnvesteerde lijfrente wordt geïnvesteerd in fondsen met verschillende aandelen, in vastgoed en bijvoorbeeld obligaties. Over dat deel dat niet wordt uitgekeerd, bouw je rendement op. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van je inleg, de looptijd van de uitkering, het rendement en de fiscale regelgeving. Al met al kun je je lijfrente toch nuttig besteden.

Wat betekent lijfrente uitstellen?

Je kunt je lijfrente laten uitkeren, maar ook investeren als je het extra inkomen niet gelijk nodig hebt. Door lijfrente te beleggen, kun je meer rendement opbouwen dan met sparen. Over lijfrentekapitaal hoef je bovendien geen vermogensbelasting te betalen (het valt in Box 1 van inkomstenbelasting). Er vindt pensioenopbouw plaats door te investeren. Je kunt zelf kiezen waar je in wilt beleggen. Mocht die belegging niet meer bevallen? Dan kun je hem weer aanpassen.