Menu

Hoeveel geld kan ik lenen; de belangrijkste vraag voor extra bestedingsruimte

De kwestie op welke wijze je wilt lenen is slechts de helft van het verhaal als je overweegt een lening af te sluiten. De keuze voor een doorlopend krediet of een persoonlijke lening is vaak snel gemaakt. Een nog belangrijkere vraag is wel hoeveel geld kan ik lenen? We leggen je hier uit hoeveel geld je kunt lenen en hoe dat bedrag tot stand komt.

De belangrijkste vraag: hoeveel geld kan ik lenen?

De vraag hoeveel; geld kan ik lenen is wat betreft het antwoord voor een groot deel afhankelijk van je inkomen. Hoe meer je elke maand verdient, hoe meer je kunt lenen. De kredietverstrekkers kijken bij het antwoord op de vraag hoeveel geld kan ik lenen vrijwel altijd naar het netto inkomen per maand. Voor wie het niet weet, dit is het bedrag dat maandelijks op je rekening gestort wordt. Heb je een partner, dan wordt bij het antwoord op de vraag hoeveel geld kan ik lenen ook het inkomen van de partner meegenomen bij de berekening van de maximale hypotheek.

De rol van gezinssamenstelling en de Leennormen bij de hoogte het leenbedrag

Ook belangrijk bij het geven van antwoord op de vraag hoeveel geld kan ik lenen is de samenstelling van je gezin. Op basis van de samenstelling van je gezin kan een indicatie gemaakt worden hoeveel geld je maandelijks nodig hebt om rond te komen. Uiteraard kun je niet heel je inkomen besteden aan een lening. Zo goed als alle kredietverstrekkers houden zich aan de Leennormen van de Vereniging van Financieringsondernemingen Nederland. Het is logisch dat wanneer je een gezin met kinderen hebt, je meer kosten maakt dan wanneer je alleen woont.

Woon je alleen, dan heb je minder kosten en kun je doorgaans meer geld lenen

Natuurlijk worden ook de woonlasten meegewogen als je zoekt naar het antwoord op de vraag hoeveel geld kan ik lenen. Naast de leennormen wordt ook het bedrag dat je kwijt bent aan woonlasten van je inkomen afgetrokken. Dat geldt eveneens voor je overige financiële verplichtingen. Het kan zijn dat je bijvoorbeeld al een lening hebt. De kredietverstrekker wil dan van je weten hoeveel geld je hier elke maand aan betaalt. Ook alimentatie, mocht je dat betalen, wordt van je inkomen afgetrokken. Het bedrag dat vervolgens resteert, is het deel van het inkomen dat maandelijks te besteden is aan de lening. Dot wordt de leencapaciteit genoemd.

Je wordt geacht maandelijks 2 procent van de kredietsom af te kunnen lossen

Je weet vaak direct hoeveel geld je maximaal kunt lenen. Dat is namelijk je maximale aflossingsbedrag per maand, keer vijftig. Keer vijftig wordt aangehouden omdat de banken en kredietverstrekkers ervan uitgaan dat je in staat moet zijn maandelijks 2 procent (x50 = 100 procent) van de kredietsom af moet kunnen lossen. Voorbeeld? Stel je kunt elke maand 200 euro aflossen, dan kun je dus maximaal een bedrag van 10.000 euro lenen.