Menu

Wat te doen bij een onterechte CIS-registratie?

Een CIS-registratie kan grote gevolgen hebben op de mogelijkheden om in de toekomst een verzekering tegen gunstige voorwaarden af te sluiten. Helaas komt het in de praktijk ook wel voor dat er sprake is van een onterechte CIS-registratie. Dit soort situaties roept al snel de vraag op wat te doen tegen een onterechte CIS-registratie. Het is voor particulieren immers niet mogelijk om zelf contact op te nemen om een onterechte CIS-registratie zelf aan te vechten. Gelukkig staan zij er niet alleen in “de strijd” tegen de verzekeringsmaatschappij.

Wat is een CIS-registratie?

Vrijwel iedereen heeft een CIS-registratie maar de meeste mensen merken hier weinig van. Dit zal uitsluitend het geval zijn bij uitzonderlijke situaties. De stichting CIS houdt immers een databank bij die inzicht geeft op welke manier iemand gebruik maakt van een verzekering. Hierin worden niet alleen de schadeclaims geregistreerd maar ook eventuele rijontzeggingen, vertrouwelijke mededelingen met betrekking tot wanbetaling van de verzekeringspremie of gevallen van verzekeringsfraude. In dit laatste geval is er sprake van een EVR-registratie. Dit ‘Extern Verwijzingsregister’ kan worden gezien als een zwarte lijst van de verzekeraars. Iedere aangesloten verzekeringsmaatschappij heeft toegang tot deze databank.

Gevolgen van een CIS-registratie in het EVR

Zoals aangegeven kunnen de gevolgen van een CIS-registratie in het EVR groot zijn. In veel gevallen is het voor de persoon in kwestie en diens huisgenoten niet meer mogelijk om een verzekering tegen gunstige voorwaarden af te sluiten omdat het verzoek eenvoudigweg door de verzekeringsmaatschappijen geweigerd zal worden. Daarnaast zal het voor die persoon niet meer mogelijk zijn om te werken voor een financiële instantie. De verzekerde zal immers worden gezien als wanbetaler of als een persoon die bewust een poging heeft gedaan om de verzekeringsmaatschappij te misleiden. Uiteraard moet de betreffende verzekeringsmaatschappij dit wel moeten kunnen aantonen. Er mag geen CIS-registratie in het EVR worden geplaatst als er sprake is van een vermoeden.

Welke vervolgstappen kunt u nemen?

Een verzekerde zal zich een beetje met de rug tegen de muur voelen gezet als er sprake is van een onterechte CIS-registratie. Het is voor deze persoon immers niet mogelijk om zelf contact op te nemen met de stichting CIS om deze registratie aan te vechten. Er zijn echter wel gespecialiseerde juridische instanties waar een verzekerde terecht kan om een CIS-registratie te laten verwijderen. Een in verzekeringsrecht gespecialiseerde advocaat kan waardevolle ondersteuning in dit traject bieden door middel van het geven van advies, het vertegenwoordigen van de verzekerde gedurende de contactmomenten met de verzekeringsmaatschappij en het behartigen van de belangen bij een eventuele juridische procedure om een onterechte CIS-registratie te laten verwijderen.